Program o krevním oběhu MŠ Benešovo náměstí

Dne 14.2.2022 žákyně 1.PSB se svou vyučující navštívily MŠ na Benešově náměstí, kam byly pozvané, aby hravou formou přiblížily dětem fungování krevního oběhu. Využily k tomu didaktické pomůcky a metodiku používanou během našich tradičních Dnů zdraví, konaných každoročně v červnu. Děti si prohlédly, jak vypadá lidské srdce a krevní oběh a následně si „zahrály“ na červené krvinky, které jsou ze srdce pumpovány do plic, aby na sebe navázaly kyslík, následně se vrací zpět do srdce, které je pumpuje tepnami do všech tkání těla, odkud se po odevzdání kyslíku vrací zpět do srdce. Ve druhé části výuky se děti dozvěděly o věnčitých tepnách a problematice ischemické choroby srdeční. Zopakovaly si potraviny a aktivity, které srdci prospívají a co naopak může způsobit potíže. Nakonec si děti opět v roli červených krvinek vyzkoušely, jaké to je, když věnčité tepny průchodné nejsou a kyslík se k srdci nedostane.

Věříme, že ač byly tentokrát našimi posluchači velmi malé děti, tak se nám podařilo přizpůsobit obsah i formu vzdělávání jejich věkovým i individuálním zvláštnostem a děti si naši návštěvu užily a odnesly si z ní zajímavé zážitky i nové poznatky. Naše žákyně si naopak vyzkoušely, jaké to je být „na druhé straně“ v pozici vyučujícího.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice