Prohlídka Prahy s bezdomovcem

Žáci tříd 2.ZA  a 2.ZL se vypravili do Prahy na prohlídku vedenou bezdomovcem Pepou. Pepa – velký milovník a znalec historie – je provedl známými i méně známými zákoutími Malé Strany, svůj výklad doplnil o různé zajímavosti ze současnosti, ochotně povyprávěl i o svém životě na ulici.  Exkurze byla velmi poučná nejen proto, že žáci načerpali nové poznatky z historie Prahy, ale také všechny zúčastněné přinutila k zamyšlení nad životem samotným. 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice