Projekt Aut Friendly – Dítě s poruchou autistického spektra v ordinaci lékaře

Dne 7.11.2019 se uskutečnil ve třídě 3. ZAB workshop na téma „Dítě s poruchou autistického spektra (PAS) v ordinaci lékaře“. Součástí workshopu bylo seznámit se s problematikou autismu, jeho diagnostikou a léčbou, ale také naučit se základům přístupu k dětem s PAS. Důraz byl kladen na oblast komunikace, sociálního chování a změn ve smyslovém vnímání. Velice zajímavé bylo využití kazuistik dětí s poruchami PAS. Žáci sami během workshopu určovali zásady komunikace s dítětem, s jeho rodiči, zdůraznili zásady komunikace mezi dítětem s PAS a zdravotníky. Na závěr pak zaznělo desatero komunikace s pacienty s PAS. Žáky workshop určitě obohatil o nové poznatky v této, dnes aktuální, oblasti. V úvodu a na závěr workshopu absolvovali stejný kvíz. Při jeho opakování došlo ke zlepšení výsledků.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice