Projekt „Zdravé koule"

1.listopadu 2018 se tohoto programu zúčastnila třída 4. ZL a  chlapci  ze třídy 3. ZL. Mírně provokativní název zvolili pracovníci Státního zdravotního ústavu Praha pro edukačně-zábavný program.

Hlavním úkolem programu je informovat žáky o potenciálním riziku nádorů varlat a prsu. Zároveň se program zaměřuje na pravidelné samovyšetření jako přirozenou součást zdravého životního stylu. Program vhodným způsobem doplňuje pohybová hra s využitím bumperballů. Tímto způsobem je propojená zábava a pohybová činnost s cílenou a názornou onkologickou prevencí.

Poděkování za zdařilou realizaci projektu náleží Bc. Jiřímu Stupkovi ( SZÚ Praha ), Mgr. Janě Nedbalové z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a studentům FZS Pardubice.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice