Projektové dny pro ZŠ

18., 19. a 20. června 2019 se uskutečnily projektové dny určené žákům 8. ročníků základních škol. Účastnili se jich žáci pardubických základních škol, jmenovitě ZŠ Prodloužené, ZŠ Štefánikovy a ZŠ Závodu Míru. Pedagogové střední zdravotnické školy ve spolupráci se svými kolegyněmi z řad vyučujících na zúčastněných základních školách připravili pro žáky interaktivní bloky výuky matematiky a biologie. Během nich si děti upevnily znalosti, které získaly na základní škole a zábavnou formou je rozšířily o nové poznatky. Výuku obohatili mimo jiné také zajímavé didaktické pomůcky, které umožnily dětem vyzkoušet si nové poznatky a dovednosti v praxi. Na letošní projektové dny bude navazovat jejich pokračování v příštím školním roce, kdy bude na programu fyzika a chemie.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice