Projektový den 1. ročníků

V pondělí 23. května se uskutečnil v Natura Parku Pardubice ve spolupráci s pracovníky Ekocentra Paleta projektový den prvních ročníků. Program byl rozdělený do několika částí. V rámci tématu nazvaném Mikrosvět si žáci vyzkoušeli práci s digitálním mikroskopem. Cílem bylo objevit skryté krásy přírody a podívat se na ně zblízka. Žáci si nejprve v areálu zahrady Natura Parku nasbírali vzorky rostlin, živočichů i neživých přírodnin a poté je prozkoumali pomocí digitálního mikroskopu. Nejhezčí snímky si promítali na plátno. Program s názvem Bylinky byl zaměřen na přípravu a ochutnávku bylinných čajů a na diskuzi na téma využití bylinných čajů ve zdravotnictví i v běžném životě. Žáci si také vyzkoušeli výrobu jednoduchého bylinkového mýdla. Další aktivitou byla hra Africká vesnice, která simulovala život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Žáci se tak formou hry seznámili s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa. V rámci aktivity s názvem Zvířátka se žáci seznámili s neobvyklými domácími mazlíčky a dověděli se, jak o ně správně pečovat. Poslední částí dne byla vycházka do arboreta v Bubeníkových sadech, kde si žáci vyzkoušeli měření a určování exotických druhů dřevin.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice