Projektový den 2. ročníků

Ve středu 30.11. se uskutečnil projektový den pro žáky 2.ročníků, který byl věnován tématu Člověk v demokratickém světě. Pro studenty byl připraven důmyslný program, v jehož rámci se střídaly hodiny věnované demokratické formě vlády (simulace a principy demokratických voleb, formy občanské participace, základní znaky demokracie apod.) a lekce, kdy se studenti pomyslně přenesli zpět v čase do doby totalitního režimu (manipulace s informacemi, cenzura a znaky totality apod.), kde nechyběl ani nácvik na společnou „spartakiádu“. 

Zda se společné vystoupení všech tříd povedlo tzv. na první dobrou, můžete zhlédnout na videu na našich sociálních sítích


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice