Projektový den 2. ročníků na téma: Zveme vás do našeho kraje

Dne 8.dubna 2015 se konal pro všechny druhé ročníky projektový den na téma: Zveme vás /do našeho kraje/. Studenti jednotlivých tříd pomocí svých prezentací a plakátu seznamovali své spolužáky s historií a kulturními i přírodními památkami našeho okolí.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice