Projektový den „Cesta odpadu“

Ve čtvrtek 16. května na škole proběhl projektový den na téma „Cesta odpadu“, kterého se zúčastnili studenti prvních ročníků. Jedním z úkolů, který studenti plnili, bylo zdokumentování konkrétní cesty odpadu. Vzniklé fotoseriály byly poslány do soutěže pořádané organizací „ekocentrum Paleta“. Podpořte své spolužáky svým hlasem a  navštivte internetové stránky: http://cesty-odpadu.paleta.cz/   Zde si můžete prohlédnout devět fotoseriálů vytvořených studenty naší školy a zároveň jejich tvorbu ohodnotit.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice