Projektový den - Člověk a svět práce

Dne 6. 5. žáci třetích ročníků prožili projektový den k tématu Člověk a svět práce. Studenti maturitních oborů navštívili fyzioterapeutická centra (Titan a Fyziocentrum Holubova), kde v praxi viděli aktuální pomůcky a metody, a vyzkoušeli si práci s kazuistikami. Studenti oboru Ošetřovatelství byli v rámci kratší přednášky seznámeni s možnostmi pracovního uplatnění i dalšího studia a stáží v zahraničí (za přednášku děkujeme Europe Direct), a následně si poznatky prakticky ověřili (orientace na trhu práce, možnosti dalšího studia či dobrovolnictví v oboru zdravotnictví, sepsání životopisu v mateřském i cizím jazyce apod.). V další části dne si studenti zažili účinky ergoterapie; z tvrdnoucí hmoty zkusili vymodelovat lebku, přičemž cílem nebyla dokonalá replika, nýbrž radost ze samotného procesu tvorby a odpočinek.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice