Projektový den: Člověk a svět práce - Práce terapeutů

Dne 25. 4. 2022 se žáci tříd 3. ZL, 3. PSA, 3. PSB a 3. OŠ zúčastnili projektového dne Člověk a svět práce. Projekt probíhal formou čtyř stanovišť, jimiž byly arteterapie, biblioterapie, canisterapie a muzikoterapie. Arteterapie neboli terapie uměním byla vedená Mgr. Černou. Biblioterapie, vedená Mgr. Vojkovskou, využívá účinky četby. Žáci se pokusili reflektovat zátěžovou situaci pomocí četby knihy.  
Canisterapie aneb terapie za pomoci speciálně vedených a cvičených psů a muzikoterapie - terapeutický obor využívající hudební prvky, probíhaly ve spolupráci se ZŠ a PŠ Svítání. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro osoby trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se cítí opuštěně. Cílem projektového dne bylo seznámit a přiblížit žákům další způsoby léčby nejen psychických, ale i fyzických onemocnění. Tyto terapie mají využití pro pacienty každého věku i pro celé spektrum diagnóz. Seznámení se s nimi bylo pro mě jako budoucího zdravotníka přínosné. 
Děkujeme naším paním učitelkám a terapeutům ZŠ a PŠ Svítání za příjemný projektový den a nové informace, které mnozí z nás v budoucnu využijí.  

Vendula Jarkovská, studentka 3. PSA


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice