Projektový den "člověk a životní prostředí"

V pondělí 29. května  2017 se uskutečnil projektový den prvních ročníků na téma Člověk a životní prostředí. Projektový den proběhl v Natura Parku Pardubice ve spolupráci s pracovníky Ekocentra Paleta. Program dne byl rozdělen do několika částí. V rámci tématu nazvaném „Mikrosvět“ si studenti vyzkoušeli práci s digitálním mikroskopem. Nejprve si v areálu zahrady Natura Parku nasbírali vzorky rostlin, živočichů i neživých přírodnin a poté je prozkoumali pomocí digitálního mikroskopu. Nejhezčí snímky si promítali na plátno.
Program „Bylinky“ byl zaměřen na přípravu a ochutnávku bylinných čajů. Studenti si také vyzkoušeli výrobu jednoduchého bylinkového mýdla. „Zelená poušť“ byl název další části programu projektového dne. Studenti se seznámili se způsobem pěstování palmy olejné a s výrobou palmového oleje. Dověděli se, že masivní pěstování těchto nepůvodních palem především v Indonésii, má za následek ničení tamního ekosystému, vede k zániku deštných lesů a ohrožuje přežití orangutanů a jiných živočichů.  Prostřednictvím simulační hry si studenti uvědomili i svoji zodpovědnost za tuto devastaci přírody a dověděli se, jakým výrobkům se mají při nakupování vyhnout, aby se na likvidaci vzácných ekosystémů podíleli co nejméně. Závěr projektového dne byl věnovaný aktivitě s názvem „Ekologická stopa“. Studenti se nejprve seznámili s významem tohoto pojmu a uvědomili si, že je potřeba vyhnout se přehnaně konzumnímu způsobu života. Pomocí jednoduchého dotazníku si vypočítali svoji vlastní ekologickou stopu a porovnali ji s ekologickými stopami obyvatel v ostatních částech světa.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice