Projektový den Člověk a životní prostředí

V pondělí 14. května a v pondělí 21. května se uskutečnil projektový den prvních ročníků na téma Člověk a životní prostředí. Projektový den proběhl v Natura Parku Pardubice ve spolupráci s pracovníky Ekocentra Paleta. Program dne byl rozdělen do několika částí. V rámci tématu nazvaném Mikrosvět si žáci vyzkoušeli práci s digitálním mikroskopem. Cílem bylo objevit skryté krásy přírody a podívat se na ně zblízka. Žáci si nejprve v areálu zahrady Natura Parku nasbírali vzorky rostlin, živočichů i neživých přírodnin a poté je prozkoumali pomocí digitálního mikroskopu. Program s názvem Bylinky byl zaměřen na přípravu a ochutnávku bylinných čajů a na diskuzi na téma využití bylinných čajů ve zdravotnictví i v běžném životě. Žáci si také vyzkoušeli výrobu jednoduchého bylinkového mýdla. Zelená poušť byl název další části programu projektového dne. Žáci se seznámili se způsobem pěstování palmy olejné a s výrobou palmového oleje. Dověděli se, že masivní pěstování těchto nepůvodních palem především v Indonésii, má za následek ničení tamního ekosystému, vede k zániku deštných lesů a ohrožuje přežití orangutanů a jiných živočichů. Prostřednictvím simulační hry si žáci uvědomili i svoji zodpovědnost za tuto devastaci přírody a dověděli se, jakým výrobkům se mají při nakupování vyhnout, aby se na likvidaci vzácných ekosystémů podíleli co nejméně. Poslední aktivitou byla hra Africká vesnice, která simulovala život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Žáci se tak formou hry seznámili s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice