Projektový den - Člověk v demokratickém světě

Ve čtvrtek 16.11. se ve spolupráci s Europe Direct Pardubice uskutečnil projektový den pro žáky 2.ročníků, který byl věnován tématu Člověk v demokratickém světě. Pro studenty byl připraven pestrý zážitkový program, jehož součástí byly nejen lekce věnované demokratické formě vlády a vyučovací hodiny, kdy se studenti pomyslně přenesli zpět v čase do doby totalitního režimu, ale nechyběl ani nácvik na společnou „spartakiádu“. Pomyslnou třešničkou na dortu byla týmová úniková hra, kterou zástupci z jednotlivých tříd řešili v našem školním krytu.

A co na projektový den říkali naši studenti?:

„Celý program se mi moc líbil. Je to super a má smysl přiblížit nám, mladším generacím, dobu komunismu, abychom si vážili dnešní svobody. Oceňuji učitele a lektory, kteří se na tom podíleli a šli do toho s chutí. Jsem ráda, že máme takové učitele.“

„Nejvíce se mi líbil tělocvik, protože jsem si zkusila něco, o čem mi mamka vyprávěla.“

„Den se mi líbil. Hodně velký zážitek byl v krytu. Trošku jsem se i bála, co mě čeká. Bylo to super!“

Video

 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice