Projektový den - kulturní zvyky a velikonoční tradice napříč Evropou

Uprostřed velikonočního týdne byl ve spolupráci s Europe Direct Pardubice připraven pro studenty 3. ročníků projektový den.

Studenti se nejen seznamovali kulturními zvyky a velikonočními tradicemi napříč Evropou, ale také se světem práce. Připraveny byly cizojazyčné aktivity, přednáška o českých a evropských kulturních tradicích a tvořivé dílny, z nichž si každý mohl odnést domů svůj vlastnoruční výrobek – upletenou pomlázku, ozdobenou kraslici nebo velikonoční dekoraci vytvořenou ze slámy či papírových dutinek. 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice