Projektový den na ZŠ Polabiny I, 3. května 2012

Náš projektový den byl zaměřen na prevenci úrazů dětí a mládeže nejen ve školním prostředí a při sportu. Žáci ZŠ Polabiny I si vyzkoušeli ošetření drobných ran, fixaci zlomenin, seznámili se s protišokovými opatřeními a pokusili se o resuscitaci modelu. Žáci naší SZŠ prožili společně se studenty základní školy skvělé zážitkové dopoledne, a doufáme že bylo přínosem pro všechny účastníky.
 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice