Projektový den „Olympijské hry“

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 proběhl na naší škole projektový den na téma  „Olympijské hry“, kterého se zúčastnili studenti druhých ročníků. Olympijské hry jsou hromadná mezinárodní sportovní soutěž v mnoha různých disciplínách a sportech. Pořádají se jednou za čtyři roky, a to za účasti sportovců z celého světa. V první části dne jsme si představili myšlenky olympismu, historii olympijských her, tradiční symboly a mnoho dalšího, a to prostřednictvím několika krátkých prezentací třídy 2.ZL. Celý den se doslova hemžil novými, zajímavými informacemi. Dozvěděli jsme se například, že první OH moderní doby se konaly roku 1896 v Aténách, připomněli jsme si zlatou medaili Lukáše Krpálka z letních olympijských her roku 2016 (judo), stejně tak i olympijské heslo Citius, Altius, Fortius, což  znamená – RYCHLEJI, VÝŠE, SILNĚJI. Dalším úkolem bylo vytvořit plakát, který by informoval žáky ostatních tříd o olympijských hrách. I ty se velmi povedly a některé z nich byly zpracovány v anglickém jazyce. Posledním bodem programu projektového dne byla beseda s Tomášem Kvochem. V níže uvedeném odkaze můžete shlédnout pořad 13. komnata,  kde se dozvíte životní osud tohoto úspěšného českého paraolympionika. My se jeho příběh dozvěděli z jeho osobního vyprávění, které bylo plné dobré nálady a emocí.
Za příjemně strávený den a nové obohacující informace děkujeme Mgr. Blance Hlavničkové, Mgr. Haně Mrázkové a Mgr. Darině Frišmanové. Za žáky druhých ročníků, Hana Zamastilová

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/213562210800007-13-komnata-tomase-kvocha

 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice