Projektový den pod olympijskými kruhy

Studenti 2. ročníků zažili v úterý 17. dubna netradiční vyučování – čekal na ně projektový den ve znamení olympijských her.

Den byl zahájen slavnostním ceremoniálem zapálení olympijského ohně, čímž se odstartovalo celodenní klání sportovních týmů.

V první části probíhaly prezentace, které si studenti na tento den připravili – nechyběla témata jako symboly OH, antické a novodobé OH, teroristické útoky na OH a slavná česká olympijská vítězství. V závěru dopoledního programu dokonce dorazili i „zlatí hoši“ a představili největší český hokejový úspěch.

Další disciplínou, v níž se tříčlenné týmy utkaly, byl Záchranářský triatlon. Nejprve se prověřovala souhra celého týmu při přeskocích přes švihadlo se záchranářským batohem na zádech, poté závodníky čekal test vzájemné důvěry v podobě běhu s trasérem a poslední částí triatlonu tvořil běh s nosítky.

Po závěrečném vědomostním kvízu byli nejlepší soutěžící odměněni a olympijský oheň zhasl. Prozatím…


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice