Projektový den - Prevence úrazů v dětském věku - Mateřská škola Slepotice 15.10. 2012

Pro žáčky Mateřské školy připravily žákyně z 3. ZAB zážitkové dopoledne na téma prevence úrazů. Součástí byla také ukázka první pomoci při drobných úrazech.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice