Projektový den První pomoc na ZŠ Holice, 13.2. 2012

Žáci z 2.ZAB a 3.ZAB společně připravili projektový den na téma Poskytnutí první pomoci a prevence úrazů v dětském věku. Projekt byl realizován s žáky Základní školy Holice, kteří se celé dopoledne aktivně seznamovali poskytnutím laické první pomoci a získali vědomosti z oblasti prevence úrazů.
Mgr. Iva Ročková,
odborná učitelka


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice