Projektový den první pomoc ZŠ Prodloužená

Velkou  pochvalu si zaslouží žáci 3.ZL a 3.ZA, kteří se aktivně podíleli na realizaci projektového dne v ZŠ Prodloužené v Polabinách II. Tématem projektového dne bylo poskytování první pomoci a naši studenti na stanovištích zaměřených na kardiopulmonární resuscitaci, popáleniny, stavění krvácení, akutní otravy a poranění hlavy, páteře a končetin provázeli žáky II. stupně hlavními kroky při pomoci postiženému. Velmi jim tímto děkujeme a přejeme mnoho elánu i do dalších akcí!


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice