Projektový den - Reklama a peníze v historických souvislostech

Dne 24. 5. proběhl v řadě již několikátý Projektový den. Letošní téma bylo mimořádně zajímavé – Reklama a peníze v historických souvislostech. Studenti druhých ročníků si připravili zajímavé prezentace, které se tématům věnovaly z hlediska historického nebo současného. Porovnávaly se například historické reklamy s těmi současnými, hovořilo se o dějinách platebních karet, zlaté horečce atd. Nechyběly skupinové práce, aktivity a diskuse. Celý projektový den zakončila přednáška pana Martina Mrázka, zaměřená na finanční gramotnost.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice