projektový den "Svět práce"

Ve středu 18.března 2015 se uskutečnil pro třetí ročníky projektový den na téma  "Svět práce", které jsme  tentokráte pojali skutečně pracovně. Obě třídy 3.ZAA i 3.OŠ si vyzkoušely, co to znamená, vyrobit si něco vlastníma rukama-:)
Takže v konečné fázi se na "výstavce" na stole objevily tradiční pomlázky, vosí hnízda ze slámy, obarvená velikonoční vajíčka v cibuli či  netradičně vyzdobená vajíčka technikou falešného patchworku, ušití zajíčci a  sovičky. Radost z vlastní tvorby byla všem odměnou.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice