Projektový den - výuka první pomoci, ZŠ Polabiny 1., 15. 5. 2013

Pro žáky 6. tříd ZŠ Polabiny 1. jsme připravili zážitkové dopoledne na téma první pomoc a prevence úrazů. Formou praktických ukázek, žákyně z 3. ZAB Střední zdravotnické školy, ukázaly základy poskytnutí první pomoci při krvácení, ošetření drobných ran a resuscitaci dospělého a dítěte.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice