Provozní podmínky školy v souvislosti s Covid - 19

Povinnosti zákonných zástupců

  • Informovat třídního učitele o důvodu absence (viz. školní řád).
  • Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19.
  • V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
  • V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.

Povinnosti žáků

  • Dodržovat pokyny pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců školy.
  • Dodržovat zásady osobní a respirační hygieny.
  • Nezdržovat se bezdůvodně ve společných prostorách školy a WC.

Omezení vstupu osob do školy

  • Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, žáci, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění.
  • V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu zletilého žáka nebude žákovi umožněn vstup do školy.
Střední
zdravotnická
škola
Pardubice