První pomoc ZŠ Holubova, Holice v Čechách. 25. 4. 2012

V rámci projektového dne, který se konal na Základní škole Holubova v Holicích v Čechách jsme seznámili žáky školy s tématy jako Člověk a zdraví, prevence úrazů, polohování, transport zraněných. Všichni přítomní měli možnost si prakticky vyzkoušet resuscitaci na resuscitačních modelech, nebo se seznámit se zásadami poskytnutí první pomoci.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice