Psychologická olympiáda

Dne 27.1.2014 se konalo školní kolo Psychologické olympiády, tentokrát na téma :" Hrdinství není přežitek". Soutěže se zúčastnilo celkem osm zástupců druhých a třetích ročníků - vítězů třídních kol. V porotě zasedly z řad vyučujících PhDr. Renata Jarolímová,  Mgr. Iva Ročková  a  porotci z řad studentů druhých a třetích ročníků.
Výsledky :
1. místo - Eliška Šedová 2.ZAA – Hrdinové mezi námi
2. místo - Markéta Laušmanová 3.ZAB- Hrdinství všedního dne
3. místo – Jolana Švejdová 2.ZAB – Příběh Sweety waif
Blahopřejeme a držíme palce do dalších kol


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice