PytlíkART na SZŠ Pardubice

Dne 23.6.2021 proběhla v rámci odborné praxe 3.ZL odborná přednáška paní Jitky Svobodové z ILCO,z.s. (pacientská organizace pro lidi s vývodem) na téma „Život se stomií“. Této přednášky se v březnu v rámci předmětu ošetřovatelství zúčastnila také třída 4. ZAA , která ale vzhledem k epidemiologické situaci vyslechla sdělení paní Svobodové prostřednictvím webináře. Paní Svobodová ve své přednášce shrnula nejen osobní zkušeností s problematikou umělého střevního vývodu v běžném životě, ale zaměřila se také na vhodný přístup zdravotníků k těmto pacientům. Kromě toho informovala o činnosti pacientské organizace ILCO,z.s..

Jednou z aktivit této organizace je putovní výstava PytlíkART s podtitulem netradiční umění na stomických sáčcích.

Cílem výstavy je:

- zvýšit povědomí společnosti o stomii;

- ukázat, jak vypadá stomický sáček;

- ukázat, že se stomií život nekončí a s vývodem se dá normálně žít;

- zbořit mýty o stomii.

Po přednášce žáci 3. ZL obdrželi stomické sáčky a potřeby na kreslení a vytvořili unikátní výtvarná dílka na stomických sáčcích. Žáci 4. ZAA kreslili na stomické sáčky v rámci předmětu psychologie. S výsledky tvoření 3.ZL je možné se seznámit na nástěnce naproti sborovny, kde je naše výstava před prázdninami umístěna. Na začátku školního roku bude výstava doplněna ještě pracemi 4. ZAA a bude přesunuta do vestibulu.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice