„R35“ – Interaktivní simulační hra pro žáky

R35 – kudy vede trasa v Pardubickém kraji – řešení plánované realizace výstavby R 35 v Pardubickém kraji. Tato simulační hra zapojila žáky do rozhodovacího procesu týkajícího se umístění rychlostní komunikace R35 v prostoru Pardubického kraje. Žáci měli za úkol zlepšit své schopností práce s daty, třídit je, analyzovat, vytvářet hypotézy, komunikovat, prezentovat, rozhodovat, spolupracovat. Hra pomohla pochopit složitost této problematiky z několika úhlů pohledu a zdokonalovala prostorové uvažování o regionu jako celku.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice