ReadyCon Česko 2022

Dne 25.10.2022 se žáci vybraných 4. ročníků zúčastnili online konference o budoucnosti trhu práce a trendech ve zdravotnictví. Mimo jiné si vyslechli informace o uplatnitelnosti na trhu práce, o důležitých měkkých dovednostech a klíčových kompetencích. Odborná část byla věnována digitalizaci ve zdravotnictví, užití umělé inteligence, genovému inženýrství a trendům ve farmakologii.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice