Revitalizace prostor před školou

Naše škola je zasazena do krásné přírody na kraji města, má rozsáhlé travnaté prostory v areálu školy a i na vnitřní prostředí objektu slýcháváme jen chválu. Nyní probíhají úpravy před hlavním vstupem do budovy SZŠ. V nedávné době škola pořídila nové lavičky a koše a nyní probíhá i revitalizace květinových záhonků. Až budou naši žáci sedět v příštím školním roce ve volných hodinách na lavičkách před školou, bude je určitě při pohledu na rozkvetlé záhony těšit i pocit, že se sami podíleli na jejich úpravě.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice