Rozhoduj o Evropě

Letos poprvé se skupina studentů naší školy zúčastnila pojektu „Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. V rámci říjnového celodenního interaktivního semináře v Hradci Králové si studenti vyzkoušeli simulované zasedání institucí Evropské unie, a díky tomu poznali rozhodovací proces na úrovni EU v praxi. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech. Program byl doplněn diskuzemi s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Akce byla pro účastníky poměrně náročná, ale velmi dobře zorganizována. Celkově jsme projekt hodnotili jako přínosnou zkušenost.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice