Šablony pro Střední zdravotnickou školu Pardubice, CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007784

Cílem projektu je zkvalitnit odborné, ICT a jazykové vzdělávání, podpořit kariérové poradenství a inkluzi ve škole. Důraz bude také kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti, vzájemnou spolupráci pedagogických pracovníků a projektové vyučování. Cílů projektu bude dosaženo nejpozději do 31.8.2019. 

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice