Schola Bohemia 2006

Ve dnech 20.10.- 21.10.2006 proběhla již tradiční Schola Bohemia v pardubickém Ideonu. Tato výstava umožnila žákům 9. ročníků základních škol blíže se seznámit s možností studia na naší škole. Odborné učitelky společně se žáky 3. a 4. ročníků poskytovali informace o studiu a všem zájemcům také přeměřili krevní tlak.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice