Seminář na hledání práce a studia doma i v zahraničí

Dne 22. 11. 2018 za žáky 4.ZL přišly lektorky Europe Direct Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. a Mgr. Michaela Vápeníková. V počítačových učebnách paralelně probíhal interaktivní seminář se zaměřením na hledání práce a studia doma i v zahraničí - zejména v evropských zemích. Zazněly i další možnosti, které současná EU nabízí mladým lidem. Na pořadu dne byla také práce s portály: Europass, EURES či Evropské jazykové portfolio apod.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice