Seminář pro žáky: Jak napsat odbornou/závěrečnou práci

V týdnu od 7.11. – 10.11. proběhl první seminář pro žáky na téma Jak napsat odbornou/závěrečnou práci.

První den Semináře je za námi a byl doslova plný nových informací! Studenti zjistili, jak má správně vypadat text odborného stylu, seznámili se s pravidly výzkumu a jeho formami a naučili se využívat aplikaci Word pro formátování vytvořených dokumentů a k tvorbě citací!

Druhý den jsme navštívili Univerzitní knihovnu UPCE kde jsme se díky skvělým lektorkám a knihovnicím naučili vyhledávat knihy v katalogu, víme, kde knihu najít podle signatury a dozvěděli jsme se spoustu dalších praktických věcí! A protože je SZŠ Pardubice fakultní školou FZS UPCE, nemohli jsme vynechat ani pobočku Univerzitní knihovny UPCE v budově SZŠ.

Poslední dva dny Semináře byly věnovány samostatnému vyhledávání zdrojů a studiu materiálů a vlastní tvorbě. Každá studentka si poprvé na vlastní kůži vyzkoušela napsat krátkou práci na vybrané téma a výsledky byly naprosto PERFEKTNÍ! Holky, byly jste skvělé! 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice