Seznamovací akce DM zdravotnické školy a DM automobilní Holice

Ve čtvrtek 13. září proběhla společná akce DM zdravotnické školy a DM automobilní Holice. Čtyři barevné smíšené týmy si poměřily síly během tříhodinového programu na školním hřišti, který pro nás připravila slečna Vanda se svými kolegy z Hradce Králové. Akce byla hrazena z grantu KÚ v Pardubicích. Soupeřilo se v pohybových aktivitách, ve zručnosti a šikovnosti, v rychlosti, týmy sbíraly body a nakonec zvítězil tým červený, druhé místo obsadil tým žlutý, na třetím místě skončil tým zelený a poslední byl tým modrý.

Kromě týmové spolupráce bylo i vzájemné se seznámení žáků 1. ročníků obou DM.

Po skončení soutěžení večer pokračoval diskotékou s vyhlášením výsledků. Společná akce se všem zúčastněným líbila.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice