Seznamovací kurz (Horní Jelení 1. – 3. září 2008)

Tradičně prožili první tři dny nového školního roku žáci prvních ročníků na Radosti v Horním Jelení. Panovala dobrá nálada, ke které přispělo velkou mírou i krásné slunečné počasí. Každý z účastníků adaptačního kurzu mohl vyzkoušet soutěže v přírodě, psychohry, činnosti na testování odvahy, chůzi po kládě nad vodou…… atd. Bohatý program doplnili pracovníci Celní správy Hradec Králové a Městské policie - Lázně Bohdaneč. Viděli jsme ukázku policejního zásahu s využitím cvičených psů. Poučná byla i beseda o návykových látkách.

Jak jsme se měli ? Podívejte se sami na naše foto!


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice