Seznamovací kurz prvních ročníků 2. 9. - 4. 9. 2015

Žáci prvních ročníků zahájili nový školní rok pobytem v rekreačním zařízení Radost v Horním Jelení. Za hezkého počasí a při společenských aktivitách se vzájemně seznámili žáci a učitelé. Žáci pobyt zhodnotili jako přínosný. Nejvíce si cenili navázaných nových vztahů a pocitu, že studium ve škole mohou začít ve větší pohodě.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice