Seznamovací kurz prvních ročníků 5. 9. 2023 – 8. 9. 2023

Žáci prvních ročníků zahájili školní rok seznamovacím kurzem, který se opět konal v areálu SZŠ Pardubice. Všichni absolvovali program s prvky zážitkové pedagogiky zaměřený na vybudování vztahů v novém třídním kolektivu na téma ,,Kdo přežije“.  Smyslem všech her byla dobrovolnost, radost, zábava a rozptýlení.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice