Sjíždění Labe

V pondělí 19.9. sjížděly dívky z 3. OŠ Labe z Němčic do Pardubic. I když jim počasí nepřálo, bojovaly statečně a zdárně dorazily do cíle.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice