Školní jídelna

Eva Machková        vedoucí ŠJ
466 050 248, 736 613 356        

Bankovní spojení pro platby: 115-4118680257/0100, variabilní symbol – každému žákovi bude individuálně přidělen po zakoupení čipu ke stravování, měsíční záloha na obědy činí 700,- Kč, úhrada se provádí do 20. dne na následující měsíc, do zprávy pro příjemce uvádějte text: příjmení a jméno žáka.
Cena čipu: 150,- Kč.

Odhlášky obědů nejpozději do 7.00 hodin daného dne.

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice