Školní kolo 39. ročníku SOČ

Dne 2.3.2017 se uskutečnilo školní kolo 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Své práce představily studentky 4. ročníku ZAA. Nikola Vodehnalová přednesla prezentaci na téma „Znalost KPR na SZŠ“ a Pavla Jelínková seznámila posluchače s neurologickou problematikou v práci na téma „ Historie a současnost v ošetřovatelské péči u nemocného se syndromem Guillaine-Barré”. Obě zajímavé práce posoudila odborná porota ve složení Mgr. Bc. Martina Hartlová a Mgr. Renata Ptáčková. Porota nakonec rozhodla, že do okresního kola SOČ, které se bude konat 6.4.2017 na gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi, postoupí práce Nikoly Vodehnalové.
Nikole srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice