Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 17. 12. 2012 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Sešli jsme s v hojném počtu 15 účastníků z prvních, druhých a třetích ročníků. Nejprve proběhla poslechová část a čtení. Poté následoval samostatný mluvený projev na vylosované téma a popis obrázku.

1. místo:  Ondřej Černý (2.ZAA)
2. místo:  Kryštof Melichna  (2.ZAB)
3. místo:  Pavla Trnková  (2.ZAA)

Střední
zdravotnická
škola
Pardubice