Školní kolo olympiády z matematiky

3. 3. 2014 proběhlo školní kolo olympiády z matematiky. Na prvním místě se umístila Sára Zierisová (2.ZAA), druhé místo obsadila Diana Šnajdrová (1. ZAN) a třetí místo Kateřina Gregorová (1. ZAB). Dále bychom chtěli poděkovat za účast a bojovnost: Lídě Vavříčkové, Kristýně Vtípilové, Anetě Šplíchalové a Lucii Langerové  (2. ZAB); Bajerové Markétě  (3. ZAA); Jansové Tereze  (1. ZAN); Pavel Jelínkové a Terezii Dianové (1. ZAA); a Michaele Šancové (1. ZAB).


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice