Školní kolo Psychologické olympiády

Dne 24.1.2013 se konalo školní kolo Psychologické olympiády, tentokrát na téma :" Hodnoty a životní styl". Soutěže se zúčastnilo celkem osm zástupců druhých a třetích ročníků - vítězů třídních kol. V porotě zasedly z řad vyučujících PhDr. Renata Jarolímová a Mgr. Alena Dvořáčková a dvacet porotců z řad studentů druhých a třetích ročníků.
Výsledky :
1. místo- Juraj Kurej 2.ZAB - Hodnoty,životní styl a skauting
2.místo- Tereza Horáková 2.ZAB- Hodnocení stravování a pohybových aktivit žáků základních škol
3. místo - Josef Poliak 3.ZAA-  Transsexualita- Kluk nebo holka?
Blahopřejeme.
A soutěžícím na prvním a druhém místě držíme palce do regionálního kola, které se uskuteční 14.3.2013 na VOŠ-Z a SZŠ Trutnov


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice