školní kolo Psychologické olympiády

Dne 19.1.2015 se konalo školní kolo Psychologické olympiády, tentokrát na téma: "Jak si navzájem lépe porozumíme„. Soutěže se zúčastnilo celkem šest zástupců druhých a třetího ročníku - vítězů třídních kol. V porotě zasedly z řad vyučujících PhDr. Renata Jarolímová, Mgr. Martina Hartlová  a  porotci z řad studentů druhých a třetího ročníku.

 

Výsledky :
1. místo -  Eva Farkašová 3.ZAA – Pohled z druhé strany
2. místo - Kateřina Gregorová 2.ZAB- „Jak si navzájem lépe porozumíme  s postiženými lidmi a s jedinci se speciálními  potřebami“
3. místo –  Lucie Krosnářová 2.ZAA – Empatie a respekt
Blahopřejeme a držíme palce do regionálního kola, které se letos bude konat  na naší škole.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice