Školní kolo Psychologické olympiády

Dne 26.2.2018 se konalo školní kolo Psychologické olympiády na téma: „Kam kráčíme?" Soutěže se zúčastnilo celkem sedm zástupců druhých a třetích ročníků oboru ZA a ZL - vítězů třídních kol. V porotě zasedly z řad vyučujících Mgr. Alena Dvořáčková a Mgr Šárka Jeřábková. Diváckou porotu tvořilo dvacet studentů těch tříd, které se účastnily školního kola Psychologické olympiády.

Výsledky :
1. místo -  Vendula Mrvíková         3.ZA
2.místo -   Alena Neumannová        2.ZA
3. místo -  Jan Souček                      3.ZA
Blahopřejeme.

Soutěžícím na prvním a druhém místě přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se uskuteční 7.3.2018 na VOŠZ a SZŠ Trutnov.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice