Školní kolo soutěže v poskytování první pomoci 24. 6. 2019

Žáci druhých ročníků prokázali své znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci. Na třech stanovištích řešili modelové situace zaměřené na kardiopulmonální resuscitaci, ošetření poranění, pomoc u záchvatovitého stavu.

Výsledky soutěže:

1. místo - Matěj Jelínek, Anna Dorazilová, Nikola Kmentová (2. ZAA)                     

2. místo - Sára Zerzánová, Radka Šildová, Marie Zdeňka Kőhlerová (2. ZAA)

3. místo - Denisa Benedová, Denisa Charvátová, Barbora Flidrová (2.ZL)

 

 


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice