Školní kolo Středoškolské odborné činnosti

Dne 21.2.2019 se konalo školní kolo 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Své práce představili studenti oboru Zdravotnické lyceum, a to Tereza Chocholoušová (3. ZL), Andrea Choutková (3. ZL) a Matouš Kotěra (4. ZL).

Tereza nás seznámila se svými chovatelskými zkušenosti v práci „Chov Amadiny Gouldové“. Andrea si zase vyzkoušela práci učitelky na ZŠ, a tak nás mohla seznámit s osobními zkušenostmi a výsledky dětí, a to v práci „Znalosti žáků základní školy o lidském těle“. Matouš se více než rok věnoval měření a zkoumání světelných podmínek v nemocničních pokojích, a to ve spolupráci s odborníky z VŠ v Ostravě a v Praze. Výsledky svého průzkumu shrnul v práci „Světelné podmínky na pokojích pacientů v nemocnici.“

Odborná porota práce posoudila a na základě jejího doporučení do Okresního kola SOČ postupují Andrea Choutková a Matouš Kotěra. Přejeme hodně úspěchů.


Střední
zdravotnická
škola
Pardubice